Back to top

Könnyek útja

Könnyek útja
2005. január

A Könnyek Útja című regény mély, az ember előtt rejtett összefüggéseken keresztül láttatja a létet, az emberek közti viszonyokat, a lét mozgatórugóit. A világtörténelmet, a világidőt átölelve, eddig még nem ismert látószögből világít rá az élet - a múlt, jelen, jövő - "logikájára". A főhős érdekfeszítő, izgalmas, kalandos történetén, elbeszélésén keresztül tárulnak fel előttünk olyan, mindenkit foglalkoztató titkok, amelyek rávilágítanak saját magunk főszerepére a magunk színpadán. S a sorokat olvasva nem csak magunkat vizsgáljuk, hanem a létet, s benne az életet is más szemszögből. Kalandos utunkon találkozunk az Ősgonosszal, találkozunk istenekkel, részesévé válunk annak a tömegnek, mely végignézi Isten fiának szenvedését. De találkozunk szerelemmel, szenvedéllyel, az igaz szabadsággal, az útját kereső ember szenvedéseivel, a halállal, a Szent Tudással, az idővel s az időtlenséggel, az ideák világával, az abba süllyedt emberrel, és találkozunk az igaz Emberrel, aki ha kell, szembe mer szállni akár egy oroszlánnal is. És feltárulnak előttünk azok az erők, amelyek mindezeket a dolgokat mozgatják. Az író eddig megjelent könyvei - mint ez a mostani is - az önmagát és szellemi útját kereső emberhez szólnak, lehetőséget nyújtanak arra, hogy viszontagságokkal teli világunkban a lélek új, régen elfeledett erőre kapjon, és felfedjük magunkban a külső és belső egyensúly kialakításának útját.

Ajánlások

  • Szepes Mária - író: „A Könnyek Útja nyitott dimenziók, különböző időkategóriák között vezeti az olvasót. Írója önéletrajza egy részének nevezi a bizarrul bátor könyvet. Rengeteg, névre szóló üzenet van benne. Biztos vagyok abban, eljut minden gondolkodó halandóhoz, aki az igazságot keresi. Aki belemerül a történések hatása alól nem tudja kivonni magát. Talán otthon is van ismeretlen ismerősségében. Vakmerően szürreális. Élőbbnek, főleg élhetőbb életnek tűnik e kor éber jelenének szürke, beszűkült, pótcselekvésekkel teli, silány tömegpszichózisánál….”
  • Vincze Kinga - újságíró, a Danubius Rádió műsorvezetője: „…Nehéz sokszor eldönteni hétköznapi pillanatainkban, hogy mi fontos az életben és mi az, ami csak kevésbé lényeges. Ez a mű hozzásegít a megfejtéshez….”
  • Molnár György - zenész: „…Kínában a Csou – kori Taoizmus tulajdonkeppen nem ad igazi választ kérdéseire, de nélküle nem lett volna egységes Kína, tehát jelentősége felmérhetetlen. A visszavonult bölcsek hagyománya már-már egyetemes, és mindig a tanítvány találja, és választja meg tanítóját. Így van ez a Könnyek Útja című könyvvel is…